Dotacje unijne

Pozyskiwanie środków z programów ogólnopolskich

 • Inteligentny Rozwój
 • Infrastruktura i Środowisko
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Cyfrowa
 • Polska Wschodnia
 • Pomoc Techniczna
 • Europejska Współpraca Terytorialna

Kompleksowo wspieramy rozwój małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, w tym także jednostek samorządu terytorialnego. Do naszych zadań należy współtworzenie projektów w zakresie wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań produktowych. Przedstawiamy spersonalizowane możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Wspieramy klientów na każdym etapie pozyskiwania funduszy, w tym również w czasie procedur wynikających z rozliczania końcowego projektu jak i ewentualnych kontroli.

Pozyskiwanie środków z programów regionalnych

 • Badania i Rozwój
 • Biznes i Przedsiębiorczość
 • Energetyka
 • Informatyzacja i E-społeczeństwo
 • Otoczenie Biznesu
 • Transport
 • Turystyka
 • Rewitalizacja i Zagospodarowanie Terenu

Pomagamy w tworzeniu projektów od fazy powstawania pomysłów, aż po komercjalizację ich wyników na rynku krajowym i międzynarodowym. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy sektora biznesu i nauki. Umożliwiamy przedsiębiorstwom kontakt z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi. Koordynujemy w tym zakresie procesy tworzenia partnerstw, klastrów i podmiotów wspólnych.